แม่เมาะแล้งหนัก อ่างเก็บน้ำแม่จางแห้งเหือด ซากวิหารเก่าแก่วัดสบม่ำโผล่

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสว่าง  วงศ์นาสัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  บ้านนาสัก ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดู วัดสบม่ำ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คาดว่าอายุประมาณ  100  ปี ซึ่งวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อยู่ใต้น้ำของอ่างเก็บน้ำแม่จาง ได้โผล่ขึ้นมาให้คนได้เห็นหลังจากสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ จ.ลำปาง ส่อเค้าวิกฤติหนัก เนื่องจากมีรายงานว่า อ่างเก็บน้ำแม่จาง เหลือน้ำแค่เพียง  16 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 16.67 ล้านลูกบาศกเมตร เท่านั้น

 

โดยผู้ใหญ่บ้านพาผู้สื่อข่าวไปดูหมู่บ้านกลางน้ำเป็นหมู่บ้าน สบม่ำ เป็น อดีต หมู่บ้าน เก่าแก่ และมีชุมชน และมีวัดสบม่ำ โผล่ขึ้นมากลางอ่างเก็บน้ำ  หลังอ่าง แห่งนี้ได้สร้างเมื่อปี 2521 ที่ผ่านมา ผ่านมาแล้ว  43 ปี   และขณะนี้หมู่บ้านและวัดแห่งนี้  ก็เคยเป็นหมู่บ้านที่อยู่พื้นอ่างเก็บน้ำแม่จาง  แต่จากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้เข้าขั้นวิกฤต ทำให้น้ำแห้งขอด  ทำให้หมู่บ้านและเจดีย์วิหารของวัดสบม่ำ โผล่มาอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องฮือฮามากเพราะทำให้ชาวบ้าน บางรายที่ทราบข่าว ต่าง เริ่มพากันไป  วิหารกลางน้ำและหมู่บ้าน โผล่ กันต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามหลังจากอ่างเก็บน้ำแม่จางได้สร้างและสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ ทำให้หมู่บ้านนี้ต้องอพยพไปอยู่ที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ในเขตตำบล นาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งห่างจากจุดเดิมประมาณ  10 กิโลเมตร  ก่อนวัดและหมู่บ้านได้จนท่วมอยู่ใต้น้ำ  ซึ่งซากโครงสร้างของหมู่บ้านต่าง ๆ และวัดเก่าแก่กลางน้ำโผล่ขึ้นมาอีกครั้งในรอบ 42 ปี     ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดจะเดินทางไปดูวิหารเก่าแก่ผุดกลางอ่างเก็บน้ำ สามารถประสานไปยัง นายสว่าง  วงศ์นาสักผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  บ้านนาสัก  ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง   โทร  086-1173824