เทศบาลตำบลแม่เมาะ จับสลากผู้สมัคร สท.เขต 1 หลังผลเลือกตั้งมีคะแนนเท่ากัน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายประกอบ ปะระมะ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมคณะกรรมการฯ และ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่เมาะ ดำเนินการจับสลากผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขต 1 ที่มีผลการนับคะแนนเท่ากัน ได้แก่ นางสาวปรานี อุทธิยา หมายเลข 2 และ นางนงคราญ ยารังษี หมายเลข 29 มีผลการนับคะแนนเท่ากันที่ 692 คะแนน

 

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ.2562 ข้อ 181 กรณีมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกินจำนวนที่พึงมี ( 6 คน ) ในเขตเลือกตั้งนั้น

โดยการจับสลากผู้ได้รับการเลือกตั้งและผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งผลการจับสลากเป็นที่ชัดเจน คือ นางนงคราญ ยารังษี หมายเลข 29 เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง และ นางสาวปรานี อุทธิยา หมายเลข 2 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ท่ามกลางคณะกรรมการและผู้ติดตามที่มาให้กำลังใจ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ