‘นายกฯตวงรัตน์’ นำทีม อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ รับฟังปัญหาแก้ภัยแล้ง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกฯ นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ อำเภอเถิน และ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและนำชมพื้นที่

 

โดยพื้นที่อำเภอเถิน จุดแรกไปที่ฝายหลวงนาบ้านไร่ ต.แม่ถอด มีนางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว ส.อบจ.เถิน เขต 1 อ.เพทาย ประทุมทอง นายก ปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ นายกตำบลแม่ถอด ผู้นำท้องถิ่น ผูันำท้องที่ และชาวบ้านนาบ้านไร่ บ้านดงไชย บ้านสุขสวัสดิ์ ให้การต้อนรับ จากนั้นไปยัง ต.นาโป่ง หมู่ 7 บ้านนาเบี้ย ดูสระเก็บน้ำเด่นปู่น่วมและบ่อบาดาล และจุดสุดท้ายที่ หมู่ 10 บ้านนาเบี้ยหลวง ดูสระเก็บน้ำร้องปู่เจ้า เนื้อที่สระเก็บน้ำ 70 ไร่

และในเวลาประมาณ 15.10 -17.30 น. สำรวจและรับฟังปัญหา”น้ำ” ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ โดยนายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 2 อำเภอแม่ทะ นำสำรวจโดยจุดแรกไปยัง โครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้ง เหมืองแม่ทาน ต่อด้วยสระเก็บน้ำประชาสามัคคี เอสซีจี บ้านแม่ทาน หมู่ 7,9 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ ต่อด้วยเขตพื้นที่บ้านนากว้าว ต.ป่าตัน และพื้นที่ใกล้เคียงกับน้ำแม่จาง ซึ่งบางจุดมีสภาพตื้นเขิน บางจุดปกคลุมไปด้วยวัชพืช ฯลฯ โดยแม่น้ำจางมีต้นน้ำมาจาก อ.แม่เมาะ ปลายน้ำอยู่ที่บ้านวังพร้าว อ.เกาะคา ทั้งนี้ นายกอบจ.ลำปางจะได้นำข้อมูลและปัญหาเรื่องน้ำของแต่ละพื้นที่มาพิจารณาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

ที่มา..องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง