เริ่มแล้ว! งานรำลึกประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปาง 2564 ย้อนเวลามนต์เสน่ห์แห่งล้านนา

จังหวัดลำปาง  ขอเชิญร่วม  “ย้อนเวลามนต์เสน่ห์แห่งล้านนา หรรษารถม้ารถไฟ ม่วนใจ๋ลำเปิงลำปาง” รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า ลำปาง ประจำปี  2564  ในวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564 ณ บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง การจัดงานดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีของจังหวัดลำปาง แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด)  โครงการเที่ยวลำปาง 365 วัน  ภายใต้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ความสำคัญของกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้าสู่จังหวัดลำปางเมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียน ที่ก่อสร้างสถานีรถไฟยุคสมัย พ.ศ. 2459 ในยุครัชสมัยรัชกาลที่  5 – รัชกาลที่ 6 ที่ได้เปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือมาสิ้นสุดที่ จ.ลำปาง เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2459

 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   รถไฟและรถม้าลำปาง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาวจังหวัดลำปางเป็นเวลาร่วม  105 ปี   เพื่อเป็นการสืบสานและรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ  รถม้าลำปาง ซึ่งจัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 21  จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาวจังหวัดลำปาง เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำคัญที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางเติบได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยการจัดงานในครั้งนี้ผู้มาร่วมงานจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศและความสุขห้วงเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย มีการตกแต่ง ประดับไฟแสง สี สถานีรถไฟฟ้านครลำปางให้สวยงาม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ชื่นชมความงดงามของสถานีรถไฟนครลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  ครบรอบ 105 ปี สถานีรถไฟนครลำปางและ พิธีเรียกขวัญม้า

วันที่ 1 เมษายน  2564 ชมขบวนพาเหรดรถม้า  พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์รถไฟ  รถม้า  การสาธิตการประกอบรถม้า  วิถีชีวิตการเลี้ยงม้า การขี่ม้า การแสดง วาย เวส โชว์ การประกวดรถม้า  การประกวดภาพถ่าย” รถไฟรถม้าลำปาง”  การแสดงต่างๆ บนเวที  และ กิจกรรมนั่งรถม้าฟรี ในงาน โดยมีการประดับตกแต่งไฟ บริเวณสะพานดำ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  เลือกซื้อสินค้า  อาหารหลากหลาย ของดีของเด่นจังหวัดลำปาง กิจกรรมแสดงความบันเทิงมากมาย อาทิเช่น ศิลปินณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม “The Long Riders วงดนตรีคันทรี่” และศิลปิน “คุณเต๋า ภูศิลป์”  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054 226 919

ภายใต้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าชมงามทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองและจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ(COVID-19) ท่องเที่ยวปลอดภัยสไตล์ New Normal