สาธารณสุขฯลำปาง นำทีมฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก เน้นเป้าหมาย 4 กลุ่ม

วันที่ 3 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก จำนวน 1,800 โด๊ส มาถึงจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงได้มีการเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์ 400 คน และ อาสาสมัคร อสม. จำนวน 500 คน ได้ฉีดเป็นกลุ่มแรก และลงทะเบียน เพื่อฉีดยาที่บริเวณข้างอาคารตึกเมตตา รพ.ลำปาง โดยมีผู้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนจำนวนมาก ซึ่ง นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้คิวฉีดวัคซีนเป็นคนแรกของ จ.ลำปาง ตามด้วย นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผอ.รพ.ลำปาง ได้คิวที่ 2 ซึ่งหลังจากลงทะเบียนแล้ว ทั้งสองคนก็เข้าไปฉีดวัคซีนทันที โดยมีสีหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส โดยหลังจากฉีดวัคซีนล็อตแรกไปแล้ว ก็จะต้องฉีดซ้ำอีกคนละ 1 เข็มในล็อตที่ 2 ในวันที่ 7 เม.ย.2564

 

สำหรับข้อห้ามใช้ของวัคซีน ห้ามใช้ในบุคคลผู้มีประวัติแพ้ส่วนประกอบใด ๆ ของวัคซีนนี้อายุต่ำกว่า 18 ปี, หญิงตั้งครรภ์, หญิงให้นมบุตร, อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปข้อควรระวังที่ควรเลื่อนการฉีดไปก่อนคือผู้ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน แต่หากเป็นหวัดเล็กน้อยสามารถฉีดได้ ทั้งนี้ จังหวัดลำปางมีแผนในการจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายใน 4 กลุ่ม คือ 1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2) ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคอายุตั้งแต่ 18 ปีถึงอายุ 60 ปี 3) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 4) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19

สำหรับในระยะสอง (เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ) กลุ่มเป้าหมายลำดับต่อไป ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับ 2) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า 3) ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยวเช่นพนักงานโรงแรมสถานบันเทิงมัคคุเทศก์นักกีฬา 4) ผู้เดินทางระหว่างประเทศเช่นนักบิน / ลูกเรือนักธุรกิจระหว่างประเทศ และ 5) ประชาชนทั่วไป