ลำปางเปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 3 ราย พบเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงกรุงเทพฯ

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด–19 จังหวัดลำปาง พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย พบ 2 ราย มีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง

 

โดย ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10 เป็นชาย อายุ 58 ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลำปาง มีไทม์ไลน์เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง The Krystal กรุงเทพฯมีผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 4 คน เป็นคนลำปาง 3 คน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลำปาง กำลังศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 10 คน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 12 เป็นชาย อายุ 26 ปี ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดแพร่ ทำงานที่จังหวัดลำปางโดยใช้ที่พักเป็นที่ทำงาน มีไทม์ไลน์เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง Top one ย่านทองหล่อ มีผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 12 คนเป็นคนลำปาง 2 คน

ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 3 รายได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปางเรียบร้อยแล้ว ในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคจังหวัดลำปางการดำเนินการในเบื้องต้น ดังนี้
1.ทีมสอบสวนโรคได้ทำการสำรวจค้นหา และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังนี้ ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งหมด ทุกรายได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ หากไม่พบเชื้อจะได้รับการตรวจยืนยันในวันที่ 10 เมษายน 2564 อีกครั้ง ทั้งนี้ ให้แยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน(Home Quarantine) ในส่วนของผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่จังหวัด เชียงใหม่ แพร่ และ กรุงเทพมหานคร ได้ประสานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกวันร่วมกับค้นหาผู้ที่มีอาการป่วยเพิ่มเติมในชุมชนโดยภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครองอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

นอกจากนี้ จังหวัดลำปางได้เตรียมความพร้อมในส่วนของสถานพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ การติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 1. เตรียมหอผู้ป่วยเพื่อรองรับ ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ(ICU) จำนวน 20 เตียง 2. เตรียมหอผู้ป่วยสำหรับผู้ที่อาการมีไม่รุนแรง(Cohort Ward/Isolation Room) ได้ถึง 200 เตียง 3. กรณีมีผู้ป่วยเกินกว่าข้อ 2 ได้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือซึ่งรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงได้อีก 90 เตียง 4. สั่งการหน่วยงานทุกแห่งเตรียมความทั้งด้านบุคลากร และ อุปกรณ์ต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการทุกแห่ง ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคดังนี้ 1. หากมีการเดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ขอให้ลงทะเบียนโดยการสแกน QR CODE ลำปางชนะ เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ที่สถานีขนส่งสนามบิน และสถานีรถไฟ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และขอให้แสดงตนแก่ อสม./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อท่านถึงที่พัก
กรณีมีความเสี่ยงสูง ขอความร่วมมือให้กักแยกตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน กรณีความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักแยกตัวเอง แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด 2. ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ ขอให้มารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลมะเร็ง โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม และโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
3. หากมีการเดินทางออกจากบ้าน ขอความร่วมมือทุกท่านให้บันทึกการเดินทางโดยการสแกน ไทยชนะทั้งเข้าและออก ในทุกสถานที่ที่ไป 4. ร้านค้า/สถานประกอบการ/สถานบริการ ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกแห่งและต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด

ที่มา…ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง