อัพเดท !! สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ระลอก 3 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 17.18 น. พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย ยอดสะสม 41 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 41 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต