สสจ.ลำปาง เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดล่าสุด 7 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิงพื้นที่เชียงใหม่

วันที่ 12 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด- 19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 52 ราย (ข้อมูล ณ 09.00 น.) เป็นเพศหญิง 28 ราย เพศชาย 24 รายกระจายอยู่ อำเภอเมือง 26 ราย อำเภอแจ้ห่ม 10 ราย อำเภอเสริมงาม 4 ราย อำเภอเกาะคา 3 ราย อำเภอห้างฉัตร 3 ราย อำเภอเมืองปาน 2 ราย อำเภอแม่ทะ 2 ราย อำเภอแม่เมา 1 ราย และอำเภองาว 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกรายได้รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด พบว่ามีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง 31 ราย (จังหวัดเชียงใหม่ 27 ราย กรุงเทพมหานคร 4 ราย) นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 19 มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 ในขณะที่ ผู้ป่วย ยืนยันรายที่ 10-14 และรายที่ 30-33 มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6 ส่วนผู้ป่วยยืนยันรายที่ 24-25 และ รายที่ 51 มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 15 ทั้งนี้ ได้มีการส่งทีมเข้าไปดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรคในทุกพื้นที่ที่พบผู้ป่วย

 

 

ขอความร่วมมือประชาชนชาวลำปางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่างไม่ไปในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลา H : Hand Washing การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T : Thai Cha na ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น อาจเป็นชาวลำปางที่ทำงาน หรือ ศึกษาต่อที่จังหวัดอื่นและส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง สถานการณ์ของจังหวัดลำปางจึงเป็นการนำเข้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เข้ามาในจังหวัด

ดังนั้น จังหวัดลำปางจึงขอความร่วมมือจากประชาชนลำปางงดหรือชะลอการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่เสี่ยงกลับมาฝากบุคคลที่ท่านรัก แต่หากเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือให้ท่านสแกน คิวอาร์โค้ด (QR CODE) “ไทยชนะ” หรือ”ลำปางชนะ”เพื่อลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ และเมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางให้แสดงตนกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้นำชุมชน/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. ในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ประเมินความเสี่ยงของท่าน ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การ์ดอย่าตก

แถลงการณ์ฉบับนี้นำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 35-41 รายละเอียดตามไทม์ไลน์ที่แนบมาส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 42-52 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งจะนำเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด- 19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30น.-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน