อัพเดท !! สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย ยอดสะสม 73 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 73 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต