พายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายหลายอำเภอ รองผู้ว่าฯ พร้อม ปภ. ลงพื้นที่สำรวจเร่งช่วยเหลือ

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 16.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รายงานเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้เกิดฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน 26 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนี้ อำเภอเถิน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน 6 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9  อำเภอแม่พริก 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลแม่พริก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) และ อำเภอวังเหนือ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 (มีน้ำป่าไหลไหลหลากเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย)

 

ทั้งนี้ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมาย ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าสานักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ และสาขาเถิน ร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น สถานการณ์ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

ด้าน นายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอวังเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่บริเวณบ้านผาดิน หมู่ที่3 บ้านผาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง รวม 2 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายประมาณ 20 หลังคาเรือน และมีหอระฆังวัด ทรุดตัวลง จำนวน 1 หลัง บ้านเมืองตึงใต้ หมู่ที่ 1 บ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 บ้านแม่เย็น หมู่ที่ 4 บ้านปงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตำบลวังซ้าย หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายบางส่วน อยู่ระหว่างสำรวจ ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด