ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดลำปางล่าสุด 13 ราย เตรียมพร้อมเปิด รพ.สนาม จำนวน 80 เตียง

วันที่ 17 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 108 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น.) แยกเป็น เพศชาย 52 ราย เพศหญิง 56 ราย เป็นคนลำปาง 103 ราย กระจายตามอำเภอ ดังนี้ เมืองลำปาง 51 ราย แจ้ห่ม 14 ราย แม่เมาะ 7 ราย เสริมงาม 7 ราย เกาะคา 5 ราย แม่ทะ 4 ราย ห้างฉัตร 4 ราย เมืองป่าน 4 ราย วังเหนือ 3 ราย งาว 3 ราย แม่พริก 1 ราย และเป็น ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาลำปาง 5 ราย คือ ปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพ 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย และอำนาจเจริญ 1 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 108 ราย

 

 

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 9631 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการ เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังนี้

  1.  ห้ามโรงเรียน สถานศึกษา ทุกประเภทใช้อาคารสถานที่ จัดการเรียนการสอน การสอบ และการฝึกอบรม
  2. ห้ามจัดกิจกรรมร่วมกลุ่มมากกว่า 50 คน
  3. ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต บิลเลียต สนุกเกอร์ สปา คลินิกเสริมความงาม ตลาดนัด ถนนคนเดิน สระว่ายน้ำ งดการแข่งขันกีฬาที่มีการสัมผัสหรือปะทะ เช่น มวย ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 24564 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ไม่ปีดร้านตัดผมทำผม)
  4. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านห้บริการได้ ไม่เกิน 23.00 น.
  5. ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหาร หรือสถานประกอบการ
  6. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจำกัดคนเข้าใช้บริการและงดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ในส่วนการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ได้เตรียมใช้สถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นลำดับแรกที่จะเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 80 เตียง โดยสามารถปิดดำเนินการโรงพยาบาลสนามได้ภายในสัปดาห์หน้า

แถลงการณ์ฉบับนี้นำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 92-104 รายละเอียดตามไทม์ไลน์ที่แนบมาส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 105-108 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งจะนำเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30น.-16.30น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน