อัพเดท !! สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันวันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.  ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ยอดสะสม 111 ราย  ระหว่างรักษาตัว 111 ยังไม่มีผู้ป่วยรักษาหาย และไม่มีผู้เสียชีวิต