เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดลำปางล่าสุด เตรียมหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง 3,150 ราย

วันที่ 18 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 118 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น.) แยกเป็น เพศชาย 54 ราย เพศหญิง 64 ราย เป็นคนลำปาง 113 ราย กระจายตามอำเภอ ดังนี้ เมืองลำปาง 54 ราย แจ้ห่ม 16 ราย แม่เมาะ 7 ราย เสริมงาม 7 ราย เกาะคา 7 ราย แม่ทะ 5 ราย ห้างฉัตร 5 ราย เมืองปาน 4 ราย วังเหนือ 3 ราย งาว 3 ราย แม่พริก 1 ราย เถิน 1ราย และเป็นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาลำปาง 5 ราย คือ ปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพ 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย และอำนาจเจริญ 1 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 118 ราย

 

 

ด้านมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จังหวัดลำปาง จะดำเนินการตรวจหาเชื้อประชากรกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 3,150 คน ได้แก่ ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ พนักงานห้างสรรพสินค้า ผู้ขายของในตลาดสด/ตลาดนัด พนักงานในโรงงาน/สถานประกอบการ พนักงานส่งของ (Grab Food /Food Panda/ไปรษณีย์) พนักงานร้านอาหาร เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางลำปาง/ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ บุคลากรสาธารณสุข พนักงานสถานบันเทิง ทหารเกณฑ์

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่ไปสถานที่เสี่ยง หรือสงสัยว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้ไปขอรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. แถลงการณ์ฉบับนี้นำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 105-112 รายละเอียดตามไทมีไลน์ที่แนบมา ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 11 3-118 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30น.-16.30น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน