อบจ.ลำปาง ร่วม กฟผ.แม่เมาะ​ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ​โค​วิด​

วันที่​ 17 เมษายน​ 2564​ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จัง​ห​ว​ั​ดล​ำ​ปาง​พร้อมคณะ​ผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการร่วมกับคณะกฟผ.แม่เมาะ​ นำเครื่อง​อุปโภค​บริโภค​ เจลแอลกอฮอล์​และ​หน้า​กาก​อนามัย​มอบแก่ผู้นำท้องที่​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ​อสม.เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ณ บ้านทุ่งเลางาม บ้านสบจาง บ้านจางเหนือ ต.นาสัก​ อ.แม่เมาะ​ โดยนายธรรมการ ชุมศรี​ สมาชิก​สภา​ เขต​ 2​ อ.แม่เมาะ​ และนางธยานี​ ศรีโรจนกุล สมาชิก​สภา​ เขต​ 1 อ.แม่เมาะ​ นำคณะมอบสิ่งของและร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่ โอกาสนี้นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม​ สมาชิก​สภา​ เขต​ 1 อ.เกาะคา​ และนายพิเชฐ ทินอยู่​ สมาชิก​สภา​ เขต​ 2​ อ.เกาะคา​ ร่วมคณะ

 

นายก​อบจ.ลำปาง​ กล่าวว่า​ จากสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของ​โรคโค​วิด-19 อบจ.ลำ​ปาง​มีความ​ห่วงใย​ประชาชน​ผู้ได้รับ​ผลกระทบ​ดังกล่าว​ที่​จะต้อง​กักตัว​ตาม​มาตรการ​ป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ฯ​ จึง​นำสิ่ง​ของ​เครื่อง​อุปโภค​บริโภค​มา​มอบให้​ และมีความตั้งใจมา​ให้​กำลัง​ใจ​ผู้ปฎิบัติ​งาน​เฝ้า​ระวัง​ทุก​ท่าน​ กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน​ บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์​ อสม.​อปพร.​และชาวบ้านทุกคนขอให้มีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็ง​ และหวังว่าสถานการณ์​จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว​ และหากมีสิ่งใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมขอให้ประสานกับ​สจ.ในเขตพื้นที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป.