เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดลำปางล่าสุด ขอความร่วมมือทุกคนสังเกตอาการตนเอง

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 123 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น.) แยกเป็นเพศชาย 58 ราย เพศหญิง 65 ราย เป็นคนลำปาง 123 ราย กระจายตามอำเภอ ดังนี้ เมืองลำปาง 57 ราย แจ้ห่ม 16 ราย แม่เมาะ 7 ราย เสริมงาม 7 ราย เกาะคา 9 ราย แม่ทะ 5 ราย ห้างฉัตร 5 ราย เมืองปาน 4 ราย วังเหนือ 3 ราย งาว 3 ราย แม่พริก 1 ราย เถิน 1 ราย และเป็นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาลำปาง 5 ราย คือ ปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพ 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย และอำนาจเจริญ 1 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 123 ราย

 

ขอความร่วมมือชาวลำปางฝ้าระวังสังเกตุอาการตนเอง หากมีอาการดังต่อไปนี้ ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วบโควิด 19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่มีอาการ แต่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ไข้สูง ไอ หอบเหนื่อย ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน

แถลงการณ์ฉบับนี้นำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 113-116 และ 118-119 รายละเอียดตามไทม์ไลน์ ที่แนบมา ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 117 และ 120-123 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งจะนำเรียนให้ทุกท่านทราบ อีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 80 23 ทุกวันเวลา 8.30 น.- 16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน