อัพเดท !! สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น.  ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย ยอดสะสม 135 ราย  ระหว่างรักษาตัว 135 ยังไม่มีผู้ป่วยรักษาหาย และไม่มีผู้เสียชีวิต