ผู้ว่าฯลำปาง ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม 80 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด

วันที่ 23 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม และตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลสนามภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 80 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมและสำรองไว้ หากโรงพยาบาลหลักมีเตียงไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำหรับความพร้อมของหน่วยบริการ โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ มีการปรับบทบาทในการรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ถึง 290 เตียง จากจำนวนเตียงทั้งหมด 1,240 เตียง เครื่องช่วยหายใจจำนวน 163 เครื่อง โดยการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลรับรอง Covid-19 ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม (โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี) และโรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม) ที่พร้อมรับสถานการณ์โควิดด้านการรักษาพยาบาลและตรวจตัวอย่างผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง

นอกจากโรงพยาบาลสนามภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแห่งนี้ ทางจังหวัดยังได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้อีก 2 แห่ง ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จำนวน 60 เตียง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง อีก 40 เตียง รวมทั้งสิ้น 180 เตียงสำหรับโรงพยาบาลสนาม โดยได้รับงบประมาณอุปกรณ์การตรวจ ยาและเวชภัณฑ์ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เตียมสนามจาก บริษัท SCG ลำปาง

 

โรงพยาบาลสนามภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งอาคารแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงสถานที่ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรอบที่ผ่านมา สามารถใช้รองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามาพักฟื้นได้ประมาณ 80 คน โดยมีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ สถานที่สะอาด และมีความสะดวก จึงมีศักยภาพความพร้อม สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หากเตียงในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอในการรับผู้ป่วย