เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดลำปางล่าสุด เผยยอดผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 20 ราย

วันที่ 23 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 162 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น.) แยกเป็นเพศชาย 75 ราย เพศหญิง 87 ราย เป็นคนลำปาง 157 ราย กระจายตามอำเภอ ดังนี้ เมืองลำปาง 75 ราย แจ้ห่ม 28 ราย แม่เมาะ 9 ราย เสริมงาม 7 ราย เกาะคา 12 ราย แม่ทะ 5 ราย ห้างฉัตร 5 ราย เมืองปาน 4 ราย วังเหนือ 5 ราย งาว 4 ราย แม่พริก 1 ราย เถิน 2 ราย และเป็นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาลำปาง 5 ราย คือ ปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพ 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย และ อำนาจเจริญ 1 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาล 142 ราย รักษาหาย 20 ราย

 

แถลงการณ์ฉบับนี้นำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 142-143 , 150-153 และ 159 รายละเอียดตามไทม์ไลน์ที่แนบมา ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 154-158 และ 160-162 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งจะนำเรียน ให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร. 093 140 80 23 ทุกวันเวลา 8.30 น.-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน