อัพเดท !! สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 25 เมษายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 17.40 น.  ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ยอดสะสม 179 ราย  ระหว่างรักษาตัว 130 ผู้ป่วยรักษาหาย 49 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต