จังหวัดลำปางเผยเตียงเพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด พบเหลือเตียงว่าง 305 เตียง

วันที่ 26 เมษายน 2564 ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัด ระลอกเดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 6-26 เมษายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยสะสม 182 คน กระจายอยู่ทั้ง 12 อำเภอ ยกเว้นอำเภอสบปราบ สำหรับการเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการสถานพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง ได้มีการปรับบทบาทในการรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 มีเตียงรองรับผู้ป่วย 470 เตียง ครองเตียงทั้งหมด 165 เตียง เหลือเตียงว่าง 305 เตียง แยกเป็นโรงพยาบาลของรัฐ 290 เตียง ครองเตียงทั้งหมด 165 เตียง และโรงพยาบาลสนามจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 80 เตียง ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จำนวน 60 เตียง และที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จำนวน 40 เตียง รวมเตียง 180 เตียง ที่พร้อมรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 หากเตียงในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ

 

นอกจากนี้ จ.ลำปาง ได้เตรียมความพร้อมเครื่องช่วยหายใจจำนวน 163 เครื่อง อีกทั้งมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม (โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี) และโรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม) ที่พร้อมรองรับสถานการณ์โควิด-19 ด้านการรักษาพยาบาล และการตรวจตัวอย่างผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง

ที่มา…สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์