เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดลำปางล่าสุด ยอดสะสม 182 ราย รักษาหายแล้ว 69 ราย

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานก ารณ์โรคโควิด -19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 182 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น.) แยกเป็นเพศชาย 84 ราย เพศหญิง 98 ราย เป็นคนลำปาง 177 ราย กระจายตามอำเภอ ดังนี้ เมืองลำปาง 80 ราย แจ้ห่ม 30 ราย แม่เมาะ 10 ราย เสริมงาม 7 ราย เกาะคา 17 ราย แม่ทะ 9 ราย ห้างฉัตร 5 ราย เมืองปาน 4 ราย วังเหนือ 6 ราย งาว 4 ราย แม่พริก 3 ราย เถิน 2 ราย และเป็นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาลำปาง 5 ราย คือ ปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพ 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย และ อำนาจเจริญ 1 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาล 113 ราย รักษาหาย 69 ราย

 

 

แถลงการณ์ฉบับนี้นำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 154, 159, 162, 164 และ 168-1 72 รายละเอียด ตามไทม์ไลน์ที่แนบ ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 167 และ 173-182 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งจะนำเรียนให้ ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร. 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน