มทบ.32 พร้อมหลายภาคส่วนเร่งช่วยเหลือชาวบ้านประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านค่า

วันที่ 27 เมษายน 2564 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่ ชบ้านค่ากลาง ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง พร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30 นาย ลงพื้นที่ร่วมประสานกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

 

โดยได้ช่วยกันเข้าขนย้ายสิ่งของที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทั้งทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามพื้นบ้านและบริเวณรอบบ้าน เฉพาะอย่างยิ่งได้ให้การช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่มีเด็ก สตรี ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นลำดับต้นๆ รวมทั้งได้ช่วยกันทำความสะอาดตามบริเวณสถานที่อาคารสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน ทั้งนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูความเสียที่เกิดขึ้น หลังเกิดควาเมสียหายประมาณ 15 หลังคาเรือน

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้คอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังเหตุ และคอยแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าอาจเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากได้อีก ประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ ที่พบว่าท้องฟ้ายังคงมีเมฆมากหากเกิดฝนตกลงมาซ้ำอาจทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น และเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้อีก โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการไว้ด้วย