อัพเดท !! สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.  ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ยอดสะสม 238 ราย  ระหว่างรักษาตัว 71 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 167 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต