กรมชลประทาน ถ่ายโอนสถานีสูบน้ำฯและระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ ให้เทศบาลฯล้อมแรด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังท่าสูบน้ำบ้านท่าเมล์ หมู่ 9 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายธีรเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการชลประทานลำปาง และนายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งมอบและรับมอบภารกิจถ่ายโอน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ หมู่ 9 ที่สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการก่อสร้าง และถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานเทศบาลเมืองล้อมแรดในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการชลประทานที่ 2 ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรด และพี่น้องประชาชนบ้านท่าเมล์ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีการส่งมอบภารกิจถ่ายโอนดังกล่าว

 

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ เป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานของจังหวัดลำปาง ในการช่วยเหลือการปลูกข้าวของประชาชนชาวตำบลล้อมแรด พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ แต่ประสิทธิภาพการส่งน้ำไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ต่อมาจึงได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดังกล่าวขึ้นตามข้อเสนอของพี่น้องประชาชนชาวท่าเมล์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรชาวท่าเมล์และพื้นที่ใกล้เคียงด้วย