แข่งฟุตบอลกระชับมิตร !! กู้ชีพ-กู้ภัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Soccer Mania ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกู้ชีพ-กู้ภัยลำปาง ครั้งที่ 1 โดยมีนักฟุตบอลจำนวน 4 ทีมจาก ศูนย์กู้ชีพ รพ.ลำปาง สมาคมกู้ภัยลำปาง สมาคมกู้ภัยต้นธงชัยลำปาง และ สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสร้างความรักความสามัคคีลดความขัดแย้งต่อผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดลำปาง

สำหรับผลการแข่งขันพบว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมสมาคมกู้ภัยต้นธงชัยลำปาง รองชนะเลิศอันดับ 1 สมาคมกู้ภัยลำปาง และรองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยกู้ชีพ รพ.ลำปาง อย่างไรก็ตามต้องขอขอบพระคุณ คุณนริศรา  ปินตาสี เจ้าของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Soccer Mania ที่ได้ให้การสนับสนุนสนามฟุตบอลในการแข่งขันครั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในปีต่อไปจะได้มีการจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นอีกโดยจะได้มีการประสานหน่วยกู้ภัยต่างๆในพื้นที่ จ.ลำปาง ได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไป

สำนักข่าวลำปาง 13