อำเภอวังเหนือ ปล่อยแถวออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวัง Covid-19 ป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานปล่อยแถวตรวจพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และออกตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวังเหนือ

 

ทั้งนี้ พบว่ามีแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา จำนวน 10 ราย สัญชาติลาว จำนวน 1 ราย และแรงงานคนไทยในพื้นที่ โดยมี พ.ต.อ.ธนกฤต ภูมมินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือและฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ นำกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมและออกตรวจสอบ พร้อมทั้งได้กำชับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่คนงานก่อสน้าง รวมทั้งการป้องกันยาเสพติด การดื่มสุราสังสรรค์ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างด้วยซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี