ลำปางกักตัวนักเรียน รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 800 ราย หลังตรวจเชิงรุกพบติดเชื้อ 5 ราย

วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่พบเด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ติดเชื้อโควิด- 19 จำนวน 5 ราย ซึ่งตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังโดยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการปวยระบบทางเดินหายใจ ทั้งหมด 56 ราย โดยเด็กทั้ง 5 ราย เป็นเด็กที่มีภูมิสำเนาจังหวัดตาก 3 ราย จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย และ จังหวัดลำปาง 1 ราย ทั้ง 5 ราย มีอาการเล็กน้อย และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัดลำปางจะดำเนินการควบคุมโรคโดยดูแลแบบ Bubble & Sealed (มีการจำกัดการเคลื่อนย้าย แยกกลุ่มที่มีอาการออก ตรวจห หาเชื้อโควิด-19 และให้การรักษา) โดยทำการแบ่งกลุ่มเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องออกเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง และกลุ่มที่มีอาการซึ่งในกลุ่มนี้จะมีการตรวจหาเชื้อโควิต-19 หากพบเชื้อจะให้การรักษาภายในโรงเรียนซึ่งปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม หากมีอาการไข้ ไอหายใจเหนื่อยหอบจะส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับกลุ่มที่มีการเดินทางเข้า-ออกทุกวัน ได้แก่ นักเรียนที่ไม่ได้พักหอพัก 46 คน บุคลากรของโรงเรียน 56 คน และนักศึกษาฝึกงาน 16 คน จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิต-19 และให้กักแยกตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ขอให้ชาวลำปางมั่นใจว่าจังหวัดลำปาง สามารถควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ได้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เป็นโรงเรียนของเด็กด้อยโอกาสและเป็นโรงเรียนประจำ ที่มีเด็กนักเรียนเรียนกินนอนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวกว่า 800 คน โดยมาจากหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือ เข้ามาเรียนศึกษาเล่าเรียน โดยเมื่อได้มีการตรวจเชิงรุก ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน หลังทราบว่าเด็กนักเรียนดังกล่าวนั้นมาจากพื้นที่สีแดง ซึ่งทางโรงเรียนได้ประกาศปิดตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์