ศูนย์โควิดฯลำปาง เผยคลัสเตอร์ใหญ่ติดเชื้อรวมแล้ว 143 ราย ส่งกลุ่มเสี่ยงตรวจเชื้อเพิ่ม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการชังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แจ้งสถานการณ์โรคโตวิตด – 19 จังหวัดลำปางว่า วันนี้จังหวัดลำปงพบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 28 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 15 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ๆ จำนวน 4 ราย ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด 9 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน จังหวัดลำปางมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 313 ราย รักษาหายแล้ว 19 ราย กำลังรักษา 294 ราย

 

  • กรณีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 127 ราย ทุกรายได้รับการดูแลรักษาของทีมแพทย์และพยาบาล แต่ยังคงดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด
  • กรณีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนร้านชีที่เฟรชมาร์ท พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 6 ราย จากการลงสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสียงสูงและเสียงต่ำ ทั้งสิ้น 126 ราย จำแนกเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง 63 ชาย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย พบเชื้อ 5 ราย ส่วนรายที่ตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด 14 วัน กลุ่มเสียงต่ำ 63 ราย ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด
  • กรณีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่อำเภอวังเหนือ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 10 ราย จากการลงสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 136 ราย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย ผลพบเชื้อ 7 ราย ส่วนรายที่ตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัด 14 วัน ผู้สัมผัสเสียงต่ำ 29 ราย ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในทุกพื้นที่ อย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือชาวลำปางทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย ( DMHT) อย่างเคร่งครัด หลีกเลียงการมีพฤติกรรมเสี่ยง และหากมีญาติพี่น้องเดินทางกลับมาลำปาง ขอท่านแจ้งญาติพี่น้องให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 จ.ลำปาง โทร.093-1408023 ได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.