จังหวัดลำปาง ของดเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง หากติดเชื้อให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิต – 19 จังหวัดลำปางว่า วันนี้จังหวัดลำปางพบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 29 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 17 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จำนวน 3 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ร้านชีพีเฟรชมาร์ท 1 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์พื้นที่อำเภอวังเหนือ 2 ราย ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด 6 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน จังหวัดลำปางมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สะสมรวม 342 ราย รักษาหายแล้ว 24 ราย กำลังรักษา 318 ราย

 

จากสถานการณ์ข้างตัน ใด้ดำเนินการสอบสวนโรคและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด ไม่ปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัวชุมชน จึงขอความร่วมมือทุกคนที่จะเดินทางมาลำปางให้ปฏิบัติตัว ดังนี้

 1. กรณีติดเชื้อ COVD-19 และมีผลตรวจให้ติดต่อ ศูนย์รับคนลำปางกลับบ้าน โทร. 090 3311493 และปฏิบัติตามคำแนะนำในการเดินทาง ดังนี้
  • เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น
  • เตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอตลอดการเดินทาง
  • สวมหน้ากากอนามัย / ผ้า ตลอดการเดินทาง
  • ขณะใช้ห้องน้ำให้สวมหน้ากากอนามัย / ผ้า และล้างมือทั้งก่อนและหลังจากเข้าห้องน้ำ
  • ห้ามแวะระหว่างทาง (ยกเว้นเข้าห้องน้ำ) ให้ตรงไปที่โรงพยาบาลเท่านั้น
 2. กรณีสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 แต่ยังไม่มีผลตรวจ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเดินทาง เช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อแล้ว เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดลำปาง ให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลทันที โดยไม่แวะที่ใด
 3. ท่านที่อยู่พื้นที่เสี่ยง ขอความกรุณา งดการเดินทางมาจังหวัดลำปาง หากมีความจำเป็นขอให้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น เมื่อมาถึงจังหวัดลำปางทำนต้องกักแยกตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 จ.ลำปาง โทร.093-1408023 ได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.