เปิดวันนี้! โรงพยาบาลสนาม อบจ.ลำปาง ย้ายผู้ป่วยมารักษาแล้ว 28 ราย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดลำปางว่า วันนี้จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 23 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน จำนวน 15 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ จำนวน 3 ราย ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในจังหวัด 5 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 9 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน จังหวัดลำปางมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 365 ราย รักษาหายแล้ว 33 ราย กำลังรักษา 332 ราย ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 213 ราย และโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 119 ราย ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้เตรียมเตียงในโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัด ไว้รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 380 เตียง

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามที่องค์การ-บริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 80 เตียง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยจะเริ่มย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามเกณฑ์ คือ รักษาในโรงพยาบาลมาครบ 5 วัน และเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 10-60 ปีไม่หอบ ไม่ต้องใช้ออกซิเจน ไม่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ น้ำหนักน้อยกว่า 90 กิโลกรัม ค่า air SpO2 >96% ช่วยเหลือตัวเองได้ ทำกิจวัตรได้

โดยในวันนี้ จะรับผู้ป่วยจำนวน 28 ราย จากโรงพยาบาลห้างฉัตร 3 ราย โรงพยาบาลเสริมงาม 2ราย โรงพยาบาลแม่ทะ 2 ราย โรงพยาบาลเถิน 8 ราย โรงพยาบาลเกาะคา 5 ราย โรงพยาบาลสบปราบ 2 ราย โรงพยาบาลงาว 4 ราย โรงพยาบาลเมืองปาน 2 ราย และโรงพยาบาลวังเหนือ 7 ราย

ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า จังหวัดลำปางสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ขอความร่วมมือชาวลำปางทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด รวมทั้งปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 จ.ลำปาง โทร.093-1408023 ได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.