เตรียมแจ้งเอาผิด! โพสต์หนุ่ม อ.เกาะคา ติดโควิดไม่กักตัว ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง แจ้งว่าตามที่มีผู้โพสอ้างถึง นายศุภชัย นกเจริญ ว่าติดโควิด-19 และไม่ยอมกักตัว นั้น ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ปัจจุบัน ผลตรวจจากสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ของนายศุภชัย เป็นลบ และอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อ กักตัวและเฝ้าระวัง โดยมี อสม. สาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ดังนั้น ขอโปรดอย่าส่งต่อข่าวที่ไม่เป็นความจริง โดยเบื้องต้น นายศุภชัยฯ กำลังรวบรวมข้อมูลการให้ข่าวและประสานฝ่ายกฏหมายเพื่อดำเนินการต่อไป

 

ทั้งนี้ มาตรา 14 (1) การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท