ทหาร มทบ.32 เตรียมความพร้อมผู้ป่วยกลับลำปาง จากสถานีรถไฟผาลาด ถึง รพ.สนามฯ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ตามกำหนดการเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษจากต้นทาง กรุงเทพมหานคร หากเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ซึ่งในส่วนของ มณฑลทหารบกที่ 32 นั้นได้จัดตั้ง โรงพยาบาลสนามกองทัพบกศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 ( มณฑลทหารบกที่ 32 ) ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

โดยได้มีการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ/เข้าใจการปฏิบัติ พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ การสำรวจความพร้อมของยานพาหนะที่ใช้ในการใช้สนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯ จำนวน 9 คัน ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกปกติ ขนาดใหญ่ จำนวน 7 คัน, รถยนต์นั่งนำขบวน 504 จัดจาก กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1 คัน และรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน ทั้งเส้นทางที่ใช้ในการลำเลียงผู้ป่วยที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจาก กรุงเทพมหานคร ถึงสถานีรถไฟศาลาผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

สำหรับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงสถานีฯ จะมี เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกรรมวิธีและแนวทางการรับผู้ป่วยโควิด 19 ตามมาตรฐานจากนั้นจึงเดินทางมายัง โรงพยาบาลสนามกองทัพบกศูนย์คัดกรอง กองทัพภาคที่ 3 ( มณฑลทหารบกที่ 32 ) ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อคัดกรองและประเมินอาการโดยทีมแพทย์ที่จัดเตรียมไว้ และแยกนำส่งไปยังโรงพยาบาลนำเข้าระบบการรักษาอย่างเหมาะสม จนกว่าจะหายและกลับสู่ภาวะปกติต่อไป ทั้งนี้ ทุกการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลของหน่วยทุกขั้นตอนนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง