จังหวัดลำปางเร่งดำเนินการหลังพนักงานห้าง Big C ติดเชื้อโควิด พบผู้ป่วยแล้ว 11 ราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วย 1 คน เพศชาย อายุ 40 ปี เป็นพนักงานแผนกตู้แช่ ของห้างสรรพสินค้า Big C จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค สอบสวนโรค คัดกรอง และตรวจหาเชื้อโควิด 19 พนักงานของห้างบิ๊กซีทุกคน พนักงานจากบริษัทร่วมอื่น (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, แม่บ้าน, ร้านเช่า) รวมทั้งสมาชิกครอบครัวและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 342 ราย ผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 จำนวน 10 ราย รวมคลัสเตอร์นี้พบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 11 ราย รายละเอียดดังแผนภูมิความเชื่อมโยง

 

 

 

 

ทั้งนี้ ได้ทำความสะอาดและปิดแผนกที่พบผู้ป่วยทุกแผนก เป็นเวลา 3 วัน  ปฏิบัติตามาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด   ในส่วนของร้านอาหารของพนักงาน ให้ปรับการจัดอาหารเป็นแบบเซ็ตบ๊อก  เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสต่อกันได้  ส่วนผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงทุกคนได้รับการกักตัวที่บ้าน  นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีได้เตรียมการจัดห้องพักสำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำ ซึ่งปฏิบัติงานในแผนกที่พบผู้ป่วยเพื่อให้บริการหลังจากปิด 3 วัน โดยจะไม่ให้กลับบ้าน โดยแยกเป็นชาย ประมาณ 10 คน หญิง ประมาณ 10 คน

ขอให้ชาวลำปางมั่นใจว่าจังหวัดลำปาง สามารถควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อคลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้า Big C ได้ อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนทั่วไปการปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสังสรรค์เป็นกลุ่ม รวมถึง การเข้าไปในสถานที่แออัด ยังถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน ทั้งนี้ หากมีข้อสังสัย สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์โควิด-19 จังหวัดลำปาง โทร 093 140 8023 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.