ศูนย์โควิดฯลำปาง เผยคลัสเตอร์ร้านขายไข่ ติดเชื้อรวม 7 ราย กักตัวกลุ่มเสี่ยงอีก 10 ราย

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยผลการสอบสวนโรค กรณีที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว ร้านขายไข่ (ตึกแถวเยื้องตลาดรัษฏา ถนนพระแก้ว ก่อนถึงกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง) พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 7 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว มีความเชื่อมโยงดังแผนภูมิ

 

 

จากการสอบสวนโรคพบกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 10 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด และได้ให้ทุกคนกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรค โดย ตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแม่ค้า พ่อค้า ในตลาด ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริเวณรอบตลาดสดเทศบาล 3 รัษฎา (กาดหัวขัว) จำนวน 150 คน ผล ตรวจทุกคนไม่พบเชื้อโควิด-19 และแนะนำทุกคนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการDMHTT อย่างเคร่งครัด ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหาร ด้วย น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามหลักสุขาภิบาลและมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 และ ดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน โดยการสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19