อำเภอเกาะคา เปิดศูนย์พักคอยและที่กักตัว รองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง 29 จังหวัด

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต อ.เกาะคา นายกเทศมนตรี 4 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลศาลา เทศบาลตำบลท่าผา และเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, ผู้แทนกลุ่มบริษัทเอกชน,  กลุ่มธุรกิจลำปาง L-BIZZ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ฤกษ์ร่วมเปิดศูนย์พักคอย และที่กักตัวของอำเภอ ที่ รร.เกาะคาวิทยาคม อ.เกาะคา ซึ่งศูนย์พักคอยฯ ดังกล่าว จะสามารถรองรับจากผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง 29 จังหวัด ตามประกาศ ศบค.

 

โดยในศูนย์แห่งนี้ จะใช้อาคารตึกหลังเก่า 3 ชั้น ของโรงเรียน  ซึ่งการบริหารจัดการ จะแยกเป็น ห้องพักคอยจำนวน ขนาดใหญ่ 2 ห้อง ห้องปกติ 4 ห้อง อยู่ชั้นที่ 2 สำหรับที่กักตัว จะมีห้องปกติ 20 ห้อง อยู่ชั้นที่ 3 ทั้งนี้ แต่ละห้องจะมีการใช้ห้องน้ำแยกกัน  ส่วนห้องบัญชาการเหตุการณ์ 1 ห้อง จะอยู่อีกอาคารหนึ่งที่มีการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นห้องอำนวยการ สังเกตการณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.สาธารณสุขอำเภอ และหมอจากโรงพยาบาลเกาะคา ซึ่งจะมีระบบวงจรปิดติดตามดูแลภาพรวม โดยนับจากนี้ทุกคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 29 จังหวัดดังกล่าว จะต้องเข้ามารายงานตัวจะจุดศูนย์พักคอยนี้ และทำการ Swab หาเชื้อ และรอดูผลการตรวจสอบ หากมีผลเป็นลบ อำเภอจะส่งเข้าสถานที่กักตัวของตำบลตามลำดับ แต่หากมีผลเป็นบวก อำเภอจะรีบส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามแนวทางที่จังหวัดกำหนดต่อไป

นายอำเภอเกาะคา กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) เร่งด่วนเพื่อหาแนวทางการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติยกระดับการมาตรการการป้องกันอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และอำเภอได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด ที่ป่วยเป็นโควิดแต่ไม่กักตัว และยังรวมกลุ่มดื่มสุรา จนเป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอเกาะคา หลายราย และเกิดกลุ่ม Cluster ผู้เสี่ยงสูงหลายราย อย่างเฉียบขาดนั้น ภายหลังปรากฏว่า ประชาชน ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ได้มีการแจ้งเตือนให้ลูกหลานทราบถึงมาตรการของชุมชนที่เข้มงวด และแนวทางการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และการกักตัว ของอำเภอ ทำให้ที่ผ่านมาสถิติการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อันสืบเนื่องมาจากทุกภาคส่วนเริ่มตระหนัก มีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

โดยอำเภอได้รับรายงานจากสาธารณสุขอำเภอเกาะคาล่าสุดว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 14 ราย ก่อนหน้านี้นั้น ขณะนี้ได้รับการรักษาตัวและหายเป็นปกติแล้ว และยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาประมาณ 2 สัปดาห์ นั่นหมายความว่า ขณะนี้ ในพื้นที่อำเภอเกาะคา ผู้ป่วยโควิด-19 เป็น 0 ตามเป้าหมายของจังหวัด และอำเภอแล้ว

อย่างไรก็ตามในการเปิดศูนย์พักคอย และที่กักตัวของอำเภอ ต้องขอขอบคุณ ผอ.รร.เกาะคาวิทยาคม ที่อนุเคราะห์สถานที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และภาคเอกชนทุกท่าน ที่ร่วมแรงและร่วมสนับสนุนการจัดสถานที่ไว้คอยรองรับและต้อนรับลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอเกาะคาอย่างอบอุ่น และมีที่พักอย่างปลอดภัย