สสจ.ลำปาง เผยคุมคลัสเตอร์ห้างบิ๊กซีฯ ได้แล้ว ตรวจช้ำทุก 3 วันผู้ป่วยสะสมรวม 20 ราย

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์การติดเชื้อโควิต-19 จังหวัดลำปาง กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนห้างบิ๊กซีฯ ซึ่งพบผู้ปวยสะสมในกลุ่มนี้รวม 20 ราย โดยเป็นพนักงานห้างบิ๊กชีฯ 13 รายและสมาชิกในครอบครัว 7 ราย โดยที่ผ่านมาไต้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาตโรค โควิด-19 อย่างเข้มข้น ทั้งการปิดพื้นที่ให้บริการในแผนกที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวทุกคนอย่างน้อย 14 วัน และ เปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานในที่พบผู้ติดเชื้อทุกแผนก รวมทั้งทำการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกโตยวิธี Antigen Test Kit (ATK) การวางแผนตรวจเฝ้าระวังตัตกรองกลุ่มเสี่ยง สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HR) ตรวจช้ำทุก 3 วัน และกลุ่มผู้สัมผัสเสียงต่ำ (LR) รวมผู้เช่าแผงทุกแผง ตรวจช้ำทุก 5 วัน จึงขอให้ชาวลำปางมั่นใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ห้างบิ๊กซีฯได้อย่างแน่นอน

 

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์โรคโควิต ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2564-ปัจจุบัน พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 51 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อที่จากโตรงการรับคนลำปางกลับบ้าน 36 ราย และกลุ่มที่ตรวจพบภายในจังหวัด 15 ราย เป็นติดเชื้อภายในจังหวัด 3 ราย และติดเชื้อจากต่างจังหวัด 12 ราย