ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 38 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1389 ราย รักษาหายแล้ว 984 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 398 ราย เสียชีวิต 7 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1245 เพศชาย อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อาชีพ รับจ้างขนส่งของ บริษัท AEC จำกัด อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ไม่มีประวัติการรับวัคซีนโควิด-19 มีประวัติเดินทางไปต่างจังหวัดคือ วันที่ 27 ก.ค. 64 เดินทางไป จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 28-29 ก.ค. 64 เดินทางไป จ.สุโขทัย วันที่ 30 ก.ค. 64 เดินทางไป จ.ลพบุรี และ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 1 ส.ค. 64 เดินทางไป จ.นครราชสีมาและเดินทางกลับมา จ.เพชรบูรณ์ เริ่มมีอาการครั่นเนื้อ ครั่นตัว ไอ เจ็บคอ วันที่ 4 ส.ค. 64 เดินทางไปบริษัท AEC จำกัด อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วันที่ 5 ส.ค. 64 เดินทางมา อ.เถิน จ.ลำปาง และไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และกลับมากักตัวที่บ้าน วันที่ 6 ส.ค. 64 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากนั้นเข้ารับการรักษาที่ รพ.ค่าย

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1270 เพศชาย อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา อ.งาว จ.ลำปาง อาชีพ ช่างติดตั้งแอร์ (รับเหมา) กรุงเทพฯ ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19 วันที่ 29 ก.ค. 64 ภรรยาของพี่ชายตรวจพบเชื้อโควิดแบบ Antigen test จึงแยกออกจากผู้พบเชื้อ วันที่ 3 ส.ค. 64 เริ่มมีอาการไอ วันที่ 5 ส.ค. 64 เดินทางกลับ จ.ลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับครอบครัว 4 คน กักตัวที่ อ.งาว วันที่ 6 ส.ค. 64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ ร.พ.งาว และผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 7 ส.ค. 64 รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่ ร.พ.งาว

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1271 เพศชาย อายุ 37 ปี ภูมิลำเนา อ.งาว จ.ลำปาง อาชีพ ช่างติดตั้งแอร์ (รับเหมา) กรุงเทพฯ ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19 วันที่ 29 ก.ค. 64 ภรรยาตรวจพบเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen test จึงแยกอาศัยกับภรรยา วันที่ 5 ส.ค. 64 เดินทางกลับ จ.ลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับครอบครัว 4 คน กักตัวที่ อ.งาว วันที่ 6 ส.ค.64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ ร.พ.งาวพร้อมกับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัวตรวจเสร็จทาง ร.พ.งาวส่งตัวไปรักษาที่ ร.พ.ลำปาง เนื่องจากมีแผลที่ขา โดยรถ ร.พ.งาว และทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 รักษาที่ ร.พ.ลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1277 เพศชาย อายุ 48 ปี ภูมิลำเนา ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพค้าขาย ทำอาหารกล่องขายออนไลน์ ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19 วันที่ 1 ส.ค. 64 เดินทางไป จ.ปทุมธานี โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับภรรยา เพื่อไปต่อพาสปอร์ต ไปพักกับหลานที่ จ.ปทุมธานี วันที่ 4 ส.ค. 64 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Rapid test มาให้หลานตรวจเนื่องจากหลานมีอาการป่วยและผลพบเชื้อ หลานจึงไปตรวจหาเชื้อยืนยันที่ ร.พ.แจ้งวัฒนะ และเข้ารับการรักษาที่ ร.พ.แจ้งวัฒนะ วันที่ 5 ส.ค. 64 เดินทางกลับ จ.ลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัว กับภรรยา ระหว่างทางได้ติดต่อสายด่วนโควิด-19 ของ จ.ลำปาง เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึง จ.ลำปาง เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ ร.พ.แม่พริก จากนั้นกลับมากักตัวอยู่ที่บ้านที่ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง วันที่ 6 ส.ค. 64 ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด -19 (ภรรยาไม่พบเชื้อ) รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่ ร.พ.ลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1299 เพศชาย อายุ 9 เดือน ภูมิลำเนา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ที่อยู่ขณะป่วย อ.เมือง จ.ชลบุรี วันที่ 4 ส.ค. 64 มารดาเริ่มมีอาการไอ วันที่ 5 ส.ค. 64 ทราบผลตายายติดเชื้อโควิด-19 และได้เดินทางมาพร้อมบิดา-มารดโดยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อมาขอรับการตรวจรักษาที่ จ.ลำปาง วันที่ 6 ส.ค.64 เดินทางถึง จ.ลำปาง มารดาพาเข้าพักที่ศูนย์พักคอยแพะดอนตัน เทศบาลเมืองเขลางค์ วันที่ 7 ส.ค.64 มารดา พาเข้ารับการตรวจหาโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่ ร.. ลำปางเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 8 ส.ค. 64 ได้รับการรักษาตัวที่ รพ.ลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1311 เพศหญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อยู่ที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี อาชีพทำงาน บริษัท NEIS ประเทศไทย จำกัด จ.ชลบุรี ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19 วันที่ 4 ส.ค. 64 เริ่มมีอาการไอ วันที่ 5 ส.ค. 64 ทราบผลพ่อ-แม่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ปรึกษาญาติและได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมสามีและลูกอายุ 9 เดือน เพื่อเดินทางกลับ จ.ลำปาง เพื่อมากักตัวและขอรับการตรวจรักษาที่ จ.ลำปาง วันที่ 6 ส.ค.64 เดินทางถึง จ.ลำปาง เข้าพักที่ศูนย์พักคอยแพะดอนตัน เทศบาลเมืองเขลางค์ วันที่ 7 ส.ค. 64 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเข้ารับการตรวจหาโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ทั้ง 3 คน ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 พร้อมบุตรชายวัย 9 เดือน วันที่ 8 ส.ค.64 เข้าพักรักษาตัวที่รพ.ลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1328 เพศชาย อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา ต.บ้านโปง อ.งาว จ.ลำปาง ที่อยู่ขณะป่วย หอพักแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ อาชีพ พนักงานห้างสรรพสินค้า กรุงเทพฯ ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19 วันที่ 6 ส.ค. 64 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพกลับลำปางพร้อมกับเพื่อนจำนวน 1 คน ถึงบ้าน อ.งาว จ.ลำปาง แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ที่ 7 ส.ค.64 เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.งาว ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 8 ส.ค.64 รถ รพ.งาว มารับไปเข้ารับการรักษาที่ รพ.งาว

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1349 เพศหญิง อายุ 48 ปี ภูมิลำเนา ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง อาชีพ ค้าขายทำอาหารกล่องขายออนไลน์ ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19 อาศัยอยู่กับครอบครัวสามี พี่ชายและบุตร รวม 4 คน วันที่ 1 สค. 64 เดินทางไป จ.ปทุมธานี และสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จ.ปทุมธานี วันที่ 4 สค. 64 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิต-19 ของหลานสาวที่พักอยู่ด้วยกัน วันที่ 5 สค.64 เดินทางกลับ จ.ลำปาง พร้อมกับสามี และได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ที่ รพ.แม่พริก แล้วเดินทางเข้ากักตัวที่บ้านพัก ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 6 ส.ค.64 รับแจ้งผลตรวจสามี ผลพบเชื้อโควิด-19 ส่วนตนเองไม่พบเชื้อๆ วันที่ 7 ส.ค. 64 เริ่มมีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ ได้รับคำแนะนำจาก รพ.ลำปาง ให้เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันที่ 8 ส.ค. 64 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ที่ รพ.ลำปาง ช่วงเย็นได้รับแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการรักษาตัว ที่ รพ.ลำปาง

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับกรรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค