ศูนย์โควิดฯลำปาง เผยคลัสเตอร์ อ.แม่เมาะ พบติดเชื้อ 7 ราย คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 103 ราย

วันนี้ 13 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด- 19 จังหวัดลำปาง กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พบผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด 7 ราย (รวมผู้ป่วย) โดยเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว 4 ราย และการติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงานในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 3 ราย ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยการตรวจคัดกรองผู้สัมผัส เสี่ยงสูง 103 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 72 ราย รอผลตรวจ 25 ราย ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวทุกคนอย่างน้อย 14 วัน ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 25 รายให้เฝ้าระวังตนเองและตรวจคัดกรองด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) 8 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 8 ราย

 

 

ส่วนอีก 17 ราย นัดตรวจคัดกรองในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 และวางแผนค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อเชิงรุกเพิ่มเติม โดยการตรวจเฝ้าระวังคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วยวิธีRT-PCR ตรวจซ้ำในวันที่ 7 หลังจากได้รับการตรวจครั้งแรก การดำเนินการในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ใช้มาตรการ Bubble and Seal ในการป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของตลาด SML อ.แม่เมาะ ได้ทำความสะอาดและปิดตลาดเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนยโควิด- 19 สสจ.ลำปางโทร 093 140 3023 ทุกวันเวลา 3.30 น.- 16.30 น. หรือ สอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกส้บ้านท่าน