พ่อเฒ่าชาว อ.งาว ฉีดวัคซีนเข็มแรกเสียชีวิต หายใจเหนื่อยหลังกลับบ้าน พบมีโรคประจำตัว

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยรายละเอียดกรณี ชายอายุ 66 ปี อำเภองาวเสียชีวิต ดังนี้ ผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 66 ปี ภูมิลำเนา อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีโรคประจำตัว คือความดันโลหิตสูงและโรคเก๊าท์ ในปี พ.ศ. 2561 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเจ็บหน้าอกเฉียบพลันหรือแบบไม่คงที่ (R/O Unstable Angina) แต่ผู้ป่วยปฏิเสธการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลลำปาง

 

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 8.07 น. ผู้ป่วยได้ไปรับบริการฉีดวัคซีนชิโนแวคเข็มแรกที่ โรงพยาบาลงาว พร้อมภรรยา ญาติให้ประวัติว่าหลังการฉีดวัคซีน ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยหรือแขนขาอ่อนแรง แต่เมื่อเวลา 21.40 น. ผู้ป่วยมีอาการหายใจเหนื่อย เหงื่อท่วมตัว ไอบ่อย และมีเสมหะ ญาติจึงนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลงาวในเวลา 22.19 น. การประเมินอาการผู้ป่วยแรกรับเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน พบว่า ผู้ป่วยมีอาการหายใจเฮือก คลำชีพจรไม่ได้ มือเย็น แพทย์จึงทำการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการนวดหัวใจ (CPR) และใส่เครื่องช่วยหายใจ วัดชีพจรไม่ได้ และถึงแก่กรรมในเวลา 22.50 น. แพทย์ได้แจ้งญาติขออนุญาตส่งชันสูตรศพที่โรงพยาบาลลำปาง แต่ครอบครัว และญาติผู้เสียชีวิต มีความคิดเห็นร่วมกัน ไม่ส่งชันสูตรศพเพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้แจ้งแนวทางการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (มาตรา 41) ต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นหลักการเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาผลกระทบ โดยอนุกรรมการ สปชส. จะเป็นผู้พิจารณาการได้รับค่าชดเชยหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด- 19 สสจ.ลำปางโทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30 น.-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน