ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2564

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 8 ราย รักษาหายเพิ่ม 21 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,564 ราย รักษาหายแล้ว 1,455 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 190 ราย เสียชีวิต 9 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1631 เพศชาย อายุ 34 ปี ภูมิลำเนา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ รับจ้างทั่วไปที่จังหวัดชลบุรี มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ที่ทำงาน ผลตรวจ Antigen Test Kit positive เจ้าหน้าที่จึงให้กลับไปกักตัวที่ห้องพัก และรอการนัดเข้ารับรักษาจากโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ในจังหวัดชลบุรี แต่เบื้องต้นยังไม่สามารถรับเข้ารักษาได้ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 จึงได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้เดินทางกลับจังหวัดลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อนมาถึงจังหวัดลำปางไปยังที่กักตัวในศูนย์พักคอยของเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนเก่าบ้านแพะดอนตัน) ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลลำปาง พร้อมเพื่อน และรอฟังผล ณ ที่พักคอยที่โรงพยาบาลลำปางจัดเตรียมให้ ทราบผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด 19 และเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1632 เพศหญิง อายุ 36 ปี ภูมิลำเนา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ รับจ้างทั่วไป ที่บริษัท SAP จังหวัดชลบุรี มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อนได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ที่ทำงาน (จ.ชลบุรี) ผลตรวจ Antigen Test Kit positive วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เพื่อนได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้เดินทางกลับจังหวัดลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อน มาถึงจังหวัดลำปางไปยังที่กักตัวในศูนย์พักคอยของเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนเก่าบ้านแพะดอนตัน) ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลลำปาง พร้อมเพื่อน และรอฟังผล ณ ที่พักคอยที่โรงพยาบาลลำปางจัดเตรียมให้ ทราบผลตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด 19 และเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลลำปาง (มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19เข็มที่ 1)

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค