ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 9 ราย รักษาหายเพิ่ม 16 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,663 ราย รักษาหายแล้ว 1,471 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 183 ราย เสียชีวิต 9 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1655 เพศชาย อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาชีพ ค้าขาย ที่ตลาดบัวศรี อ.กระทุ่มแบน จ.นครปฐม มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว รับประทานยาแล้วอาการดีขึ้น วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เดินทางกลับจังหวัดลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัวกับครอบครัว อีก 2 คน มาถึงจังหวัดลำปาง เข้ารับกักตัวที่ศาลาประชาคม บ้านขุนแหง อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมครอบครัว และวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลงาว กับครอบครัว ผลการตรวจโควิด-19 ของตนเองไม่พบเชื้อโควิด 19 แต่ผลตรวจของภรรยา พบเชื้อโควิด-19 ลูกไม่ได้รับการตรวจ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ไปส่งลูกตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลงาวโดยรถยนต์ส่วนตัว ผลการตรวจของลูกพบเชื้อโควิด -19 จึงไปส่งลูกเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลงาว และตนเองกลับไปกักตัวที่กระท่อมในสวน บ้านขุนแหง อ.งาว จ.ลำปาง และวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ไปโรงพยาบาลงาวโดยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 รอบที่ 2 และทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เข้ารักษาที่โรงพยาบาลงาว

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค