ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ลำปาง เผยคลัสเตอร์ใหม่ร้านครัวน้องอั้ม ยืนยันติดเชื้อแล้ว 7 ราย

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักติ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมต้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์การระบาตเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 ร้านครัวน้องอั้ม ดังนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรก เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหารครัวน้องอั้ม บ้านศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ด้วยอาการไข้ ไอ ปวดศรีษะ มา 3 วัน ได้รับการตรวจต้วย Antigen Test Kit ผลเป็นบวก จึงเข้ารับการรักษาที่ห้องแยกโรค ตึกมุฑิตา โรงพยาบาลลำปาง และตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อโควิด-19

 

 

ทีมสอบสวนโรคอำเภอเมืองลำปาง ได้ดำเนินการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 17 ราย ทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ผลการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 จำนวน 7 ราย ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ที่ตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวที่บ้าน 14 วันในวันนี้ ทีมสอบสวนโรคอำเภอเมืองลำปาง ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม จำนวน 16 ราย ทุกรายได้รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อยู่ระหว่างรอผล และพบผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 297 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ผลเป็นบวก 1 ราย ซึ่งได้รับการส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

นอกจากนี้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยให้ร้านครัวน้องอั้มทำความสะอาด Big cleaning และปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด- 19 สสจ.ลำปางโทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30 น.-16.30 น. หรือ สอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน