ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 24 ราย รักษาหายเพิ่ม 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,712 ราย รักษาหายแล้ว 1,539 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 161 ราย เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1648 เพศชาย อายุ 22 ปี ภูมิลำเนา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่อยู่ขณะป่วยหอพักสีชมพู ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อาชีพ พนักงานบริษัท ลักษณะงานที่ทำงาน พนักงานฝ่ายผลิตและบรรจุขนม วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ วันที่ 15 สิงหาคม 2564เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด 19 จึงเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้านลำปาง โดยญาติประสานผู้นำชุมชน เดินทางถึงลำปางเข้ากักตัวที่เทศบาลเมืองพิชัย วันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีเริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เดินทางโดยรถของเทศบาลเมืองพิชัยไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด 19 รถรงพยาบาลมารับที่สถานที่กักตัวและเข้ารับกรรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1685 เพศหญิง อายุ 33 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานร้านอาหารครัวน้องอั้ม บ้านศรีหมวดเกล้า วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการป่วย มีน้ำมูกเจ็บคอ ไปตรวจรักษาทั่วไปที่ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า แต่ไม่ได้ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ รับยาแล้วกลับบ้าน วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่รพ.ลำปาง และผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1689 เพศหญิง อายุ 52 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ ธุรกิจร้านอาหาร (ไม่มีประวัติรับวัคซีน) มีประวัติสัมผัสพนักงานผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 รายที่ 1685 ของจังหวัดลำปาง วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานร้านอาหารและกลุ่มเสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลการตรวจ พบเชื้อโควิด 19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำบาง

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1690 เพศหญิง อายุ 20 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานร้านอาหาร ช่วยเตรียมของขายหน้าร้าน (ไม่มีประวัติรับวัคซีน) วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการหนาวสั่น ไอเล็กน้อย ไม่ได้รักษาที่ใด วันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีอาการลิ้นไม่รับรส และไปทำงานตามปกติ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทราบว่าพนักงานในร้านอาหารติดเชื้อโควิด 19 จึงไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1692 เพศหญิง อายุ 39 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานร้านอาหาร ช่วยเตรียมของขายหน้าร้าน (ไม่มีประวัติรับวัคซีน) วันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่มีไขั รับการตรวจที่ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู ได้ยากลับมารับประทานที่บ้าน วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทราบว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันติดเชื้อโควิด 19 จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1693 เพศหญิง อายุ 40 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานร้านอาหาร มีประวัติการรับวัคซีนชีโนแวค เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการ ไข้ อ่อนเพลีย วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น วันที่ 24 สิงหาคม 2564 จึงไปตรวจเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1696 เพศชาย อายุ 72 ปี ประวัติมีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภูมิลำเนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Sinovac เข็มที่ 1) ที่ รพ.เมืองปาน วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการคล้ายไข้ ไอ มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ไปตรวจที่คลินิก ARI รพ.เมืองปาน มีอาการ ไอบ่อย มีเสมหะ เหนื่อย วัดค่า 02sat-984 รู้สึกคล้ายมีไข้ ไม่เจ็บคอ ได้หาเชื้อควิด 19 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลนัดให้มาตรวจเพื่อยืนยันผล วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเมืองปาน

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1697 เพศหญิง อายุ 12 ปี ภูมิสำเนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางอาชีพ นักเรียน (โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง) วันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีอาการปวดศรีษะ และวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทราบว่ารู้ผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลเมืองปาน พร้อมด้วยครอบครัวอีก 5 คน วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิต 19 รถโรงพยาบาลเมืองปานมารับเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเมืองปาน

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1698 เพศชาย อายุ 46 ปี ภูมิลำเนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อาชีพ เกษตรกร ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่ใด้รับวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทราบพบตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของบิดาพบติตเชื้อ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เดินทางพร้อมครอบครัวไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลเมืองปาน วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทราบผลตรวจพบติดเชื้อ และรถจากโรงพยาบาลเมืองปานมารับเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเมืองปาน

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1699 เพศหญิง อายุ 70 ปี ภูมิลำเนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิต และโรคไตวาย ได้รับวัคชีนโควิด-19 เข็มที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 อาการทั่วไปปกติ ไม่ไอ ไม่มีไข้ ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ พักอาศัยอยู่กับครอบครัวซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเมืองปาน

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1700 เพศชาย อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อาชีพ เกษตรกร มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน (LP 1696) ช่วงวันที่ 11-12 สิงหาคม 2564 รู้สึกมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของพ่อตา (LP 1696) พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.เมืองปาน วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 และ รถโรงพยาบาลเมืองปาน ไปรับเพื่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลแจ้ห่ม

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1712 เพศหญิง อายุ 33 ปี ภูมิลำเนา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท TSG แผนกธุรการ หปบส-ข. กบส-ข. ติดต่อเอกสารงานธุรการ ประวัติการรับวัคซีน ฉีด SINOVAC เข็มที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เดินทางไปฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตรั รังสิต) จังหวัดปทุมธานี เดินทางโดยรถตู้สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพอำเภอเถิน พร้อมกับพระสงข์ และแม่ซี ผู้ร่วมเดินทาง 8 คน ก่อนเดินทางตรวจหาเชื้อโควิด19 แบบ ATK ผลไม่พบเชื้อ ฉีดวัคซีนเสร็จ เดินทางกลับจังหวัดสำปาง วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการเจ็บคอ ไอ คัดจมูก มีอาการจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 จึงไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม แพทย์จึงตรวจหาเชื้อโควิด19 ให้ก่อนรับการรักษา วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด 19 ทางโรงพยาบาลเขลางคันคร-ราม ติดต่อประสานโรงพยาบาลลำปางมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลลำปาง

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทมีไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ใด้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค