ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 6 ราย รักษาหายเพิ่ม 33 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,718 ราย รักษาหายแล้ว 1,572 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 134 ราย เสียชีวิต 12 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1691 เพศหญิง อายุ 33 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ ค้าขาย (ขายอาหารปรุงสุก) บริเวณหน้าคลังแก๊ส ปตท. ปฏิเสธโรคประจำตัวประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1690 และรายที่ 1692 ที่ทำงานร้านครัวน้องอั้ม ซึ่งอยู่บ้านในละแวกเดียวกัน วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ปวดเนื้อปวดตัว ไม่มีไข้วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลลำปาง ผลตรวจพบติดเชื้อ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 รถจากโรงพยาบาลลำปาง มารับตัวเข้ารับการรักษา (ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1702 เพศชาย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท ลักษณะงานที่ทำ ขับรถขนส่งน้ำมันส่งที่จังหวัดเชียงราย มีประวัติสัมผัสภรรยาป่วยโควิด-19 รายที่ 1691 (ภรรยาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1690 และ 1692 ที่ทำงานร้านน้องอั้ม) วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้และไอ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ภรรยาซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ผลการตรวจ Positive จึงเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับภรรยามาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อรถโรงพยาบาลมารับที่ร้านครัวน้องอั้มและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1706 เพศชาย อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1686 ทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ บริษัทโกไข่เจ้น้อย ลักษณะงานอยู่ในส่วนนำสินค้าไปเก็บที่ห้องเย็น (ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงานคนอื่น ลูกค้าและโรงงาน) วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการเจ็บคอ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 (ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ของญาติ) วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเขลางค์-ราม และผลพบเชื้อโควิด19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1707 เพศชาย อายุ 21 ปี ภูมิลำเนา ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานอู่ทักษ์ดนัย การช่าง (แผนกเคาะ ประกอบรถยนต์) อำเภอเมืองลำปาง มีประวัติสัมผัสกับเพื่อนร่วมงาน (ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1711) วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไอ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทราบว่าภรรยาเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด 19 จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลแม่ทะ (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1708 เพศชาย อายุ 17 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ นักเรียน (เรียนออนไลน์) ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1693 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทราบว่าพนักงานร้านครัวน้องอั้ม ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำปางทราบผลการตรวจหาเชื้อของแม่พบเชื้อ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK และผลพบเชื้อ ทาง รพ.จึงตรวจหาเชื้อแบบ RT-CPR เพื่อยืนยันผลและผลพบเชื้อ รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1709 เพศชาย อายุ 30 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ รับจ้างที่อู่บัญชา บ้านหนองยาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1690 และรายที่ 1692 ที่ทำงานร้านครัวน้องอั้ม ซึ่งอยู่บ้านในละแวกเดียวกัน มีการรับประทานอาหารร่วมกันบ่อยๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไอแห้ง ๆ ซื้อยามรับประทานทานเอง วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทราบข่าวมีเพื่อนร่วมงานหลานสาว พี่สะใภ้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับครอบครัว ที่ รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัว รพ.ลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค