ศูนย์ข้อมูลโควิดลำปาง เผยผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ชาย 52 ปี และ หญิง 75 ปี

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยรายละเอียดกรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปาง เสียชีวิต

 

  • ผู้ติดเชื้อรายที่ 750 เพศชาย อายุ 52 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ภูมิลำเนา จังหวัดลำปาง อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ผู้ป่วย มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ได้ตรวจ antigen test ด้วยตนเอง ผลเป็นบวก จึงเดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดลำปาง ได้รับการตรวจ RT- PCR ผลยืนยันติดเชื้อ COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกาะคา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 หลังจากรักษาได้ 10 วัน ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และตรวจพบว่ามีลมรั่วที่ปอดด้านซ้าย จึงได้ใส่ท่อระบายลม และส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลลำปาง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 แพทย์ให้การวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จึงได้ให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจ อาการของผู้ป่วยทรุดลงตามลำดับและถึงแก่กรรม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

 

 

  • ผู้ติดเชื้อรายที่ 1411 เพศหญิง อายุ 75 ปี มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง หอบหืด ไทรอยด์ต่ำ ภูมิลำเนา จังหวัดชลบุรี แต่อาศัยอยู่กับบุตรที่จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ได้ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit มาตรวจเอง ผลเป็นบวก เนื่องจากไม่สามารถติดต่อหาเตียงที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้ารับการรักษาได้ จึงปรึกษาญาติที่เป็นคนจังหวัดลำปาง และ จ้างเหมารถกู้ภัยมาส่งที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมสามี ซึ่งมีอาการป่วยเช่นเดียวกัน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยเดินทางมาถึงจังหวัดลำปาง แล้วเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่คลินิกโรคทางเดินหายใจยืนยันพบเชื้อ COVID-19 จึงได้รับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลลำปาง หลังจากรักษาได้ 5 วัน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นจึงได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ผู้ป่วยกลับมีอาการไข้สูงและเหนื่อยมากขึ้นในภายหลัง จึงถูกส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลลำปาง ครั้งนี้แพทย์วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ปอด จึงได้ให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองตามความประสงค์ของญาติ อาการของผู้ป่วยทรุดลงตามลำดับและถึงแก่กรรม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

จังหวัดลำปาง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้การฌาปนกิจ มีการทำภายใต้แนวทางการจัดการศพด้วยโรคโควิด-19 ของกองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด- 19 สสจ.ลำปางโทร 093 140 80 23 ทุกวันเวลา 8.30 น.- 16.30 น. หรือ สอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน