ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 14 ราย รักษาหายแล้ว 10 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,745 ราย รักษาหายแล้ว 1610 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 121 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1725 เพศชาย อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาชีพขับรถบรรทุก/รถขนดิน มีประวัติสัมผัสกับเพื่อนร่วมงานที่ป่วย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1717) วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไอ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 รถโรงพยาบาลวังเหนือมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม (ไม่มีประวัติรับวัคฉีดวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1729 เพศชาย อายุ 63 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเวียงเหนือ จังหวัดลำปาง อาชีพ ว่างงาน มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดรายที่ 1728 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลลำปาง (หลังจากทราบผลตรวจน้องสาวพบเชื้อ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถโรงพยาบาลลำปางรับไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง (ประวัติการรับวัคซีน Sinovac เข็ม ที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2564)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1730 เพศหญิง อายุ 61 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อาชีพ พนักงานในสำนักงาน มีหน้าที่ทั่วไปตามได้รับมอบหมาย ไม่ได้สัมผัสหรือให้บริการลูกค้าที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. แยกเวียงทอง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1728 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ไปรับ วัคซีนโควิด-19 Sinovac เข็มที่ 1 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 64 เดินทาง โดยรถจักรยานยนต์ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำปาง หลังจากทราบว่าพี่สาวตรวจพบเชื้อโควิด -19ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อ รถโรงพยาบาลลำปางมารับที่บ้านและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1732 เพศชาย อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาชีพรับจ้าง วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้รับแจ้งว่าเพื่อนที่ได้ใกล้ชิดและร่วมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกัน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่จึงให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือ โดยรถจักรยายนต์ และผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 29 สิงหาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม(ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1735 เพศชาย อายุ 64 ปี ภูมิลำเนา ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาชีพ เกษตรกร ลักษณะงานที่ทำ ประกอบอาชีพทำนาและเกษตรกร มีประวัติสัมผัสกับญาติที่เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1726 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เดินทางโดยรถจักรยานยนต์พร้อมกับภรรยามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือ ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 รถโรงพยาบาลวังเหนือมารับที่บ้านและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม (ไม่มีประวัติรับวัคซีนป้องกันโควิด-19)

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาโรงพยาบาโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค