ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่าวันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 20 ราย รักษาหายเพิ่ม 10 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,765 ราย รักษาหายแล้ว 1,620 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 13 1 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1726 เพศชาย อายุ 49 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อาชีพรับจ้างทั่วไปขับรถบรรทุก ให้กับร้านจำหน่ายหินทราย วันที่ 11 ส.ค. 64 มีอาการไข้ ไอ เล็กน้อย หลังจากนั้นไม่มีอาการอะไรอีกเลย วันที่ 27 ส.ค. 64 ทราบเพื่อนร่วมงาน (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 1717) ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 27 ส.ค.64 จึงเข้ารับการตรวจค้นหาโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือ วันที่ 28 ส.ค.2564 รับทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และรถพยาบาล รพ.วังเหนือ มารับตัวส่งต่อไปรับการรักษาที่ รพ.แจ้ห่ม (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1733 เพศหญิง อายุ 52 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อาชีพ เกษตรกร และเป็น อสม. มีประวัติสัมผัสกับสามี (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 1735) และเพื่อนที่นั่งรถไปติดต่องานสำนักงานบังคับคดี จ.ลำปาง ด้วยกัน (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 1726) วันที่ 11 สิงหาคม 64 มีอาการไช้ ปีสสาวะแสบขัด เวียนศีรษะ ไอ น้ำมูกใส เจ็บคอ ทราบข่าวเพื่อนที่นั่งรถไปด้วยกันตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 สิงหาคม 64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับสามี โดยรถจักรยานยนต์ที่โรงพยาบาลวังเหนือ ผลการตรวจพบเชื้อ วันที่ 29 สิงหาคม 64 รถโรงพยาบาลวังเหนือรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคชีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1734 เพศชาย อายุ 24 ปี ภูมิลำเนา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ขณะป่วย ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัด ลำปาง อาชีพ รับจ้าง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19(LP1725) วันที่ 27 สิงหาคม 64 เริ่มมีอาการไข้ และทราบผลว่าเพื่อน (LP1725) ติดเชื้อโควิด19 วันที่ 28 สิงหาคม 64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือ ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลวังเหนือ โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 วันที่ 29 สิงหาคม 64 รถโรงพยาบาลวังเหนือมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โตยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค