ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด- 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2 ราย รักษาหายเพิ่ม 19 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,767 ราย รักษาหายแล้ว 1,639 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 114 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1740 เพศหญิง อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง อาชีพพนักงานบัญชี หจก.วนาการ ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1730 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทราบว่าเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงไปตรวจหาเชื้อที่ โรงพยาบาลเขลางคันคร-ราม วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1750 เพศหญิง อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง อาชีพ รับจ้าง ที่ ร้านครัวน้องอั้ม ทำหน้าที่ แพ็คสินค้าอาหารทะเลแห้ง และข้าวกล่องตามออเดอร์ มีประวัติสัมผัสเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เดินทางโดยรถยนต์พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 5 คน เพื่อไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลลำปาง ผลยืนยันไม่พบเชื้อ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการระคายเคืองคอ ไม่มีไข้ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เดินทางโดยรถจักรยานยนต์คนเดียว เพื่อไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ตามนัด ที่ โรงพยาบาลลำปาง ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 รถโรงพยาบาลมารับที่บ้านเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง(ไม่มีประวัติรับวัคซีนป้องกันโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1760 เพศหญิง อายุ 69 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อาชีพแม่บ้าน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (รายที่ 1725, 1732, 1734, 1758 และ 1759) วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก เวียนศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับสามี โดยรถจักรยานยนต์ที่ โรงพยาบาลวังเหนือ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ (ไม่มีประวัติรับวัคนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1761 เพศชาย อายุ 66 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อาชีพเกษตรกร มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 (รายที่ 1732 และ 1765) วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือกับภรรยา วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 รถโรงพยาบาลวังเหนือมารับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1763 เพศหญิง อายุ 54 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อาชีพเกษตรกร ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1732 วันที่ 28 ส.ค. 2564 ทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของบุตรชาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 1732 พบติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 30 ส.ค. 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือ วันที่ 31 ส.ค. 2564 ทราบผลการตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รถ อบต.ทุ่งฮั้ว มารับไปส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19)

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค