ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 11 ราย รักษาหายเพิ่ม 14 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,778 ราย รักษาหายแล้ว 1,653 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 111 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1758 เพศชาย อายุ 34 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อาศัยอยู่กับครอบครัว พ่อ,แม่,ภรรยา และบุตร รวม 7 คน อาชีพ รับจ้าง เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ในหมู่บ้าน วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บคอ และได้ทานยาลดไข้ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้รับแจ้งจาก รพ.วังเหนือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้มารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถพยาบาลรับตัว ไปรักษาที่โรงพยาบาลเกาะคา (ไม่มีประวัติการรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1759 เพศชาย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อาชีพ รับจ้าง มีประวัติสัมผัสกับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1732 และ 1758) ไม่มีอาการป่วย วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดต่อให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเป็นกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับหลายเขย โดยรถยนต์ส่วนตัวที่โรงพยาบาลวังเหนือ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อ รถโรงพยาบาลวังเหนือรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1762 เพศชาย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อาชีพ รับจ้างทั่วไป มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 (รายที่ 1732) วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ไอ ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.วังเหนือ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถโรงพยาบาลวังเหนือ ไปส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1764 เพศหญิง อายุ 41 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อาชีพแม่บ้าน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1 732 (สามี) วันที่ 13 สิงหาคม 2564 รู้สึกไม่สบาย ครั่นเนื้อครั่นตัวเริ่มมีไข้ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการคันระคายเคืองคอ ไอ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือกับลูกชาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1765) โดยรถจักรยานยนต์ ผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 31สิงหาคม 2564 อบต.ทุ่งฮั้วนำรถมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1765 เพศชาย อายุ 3 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 1732 (พ่อ) รายที่ 1764 (แม่) และรายที่ 1760 (เพื่อนบ้าน) วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือกับแม่ (รายที่ 1764) โดยรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลการตรวจกับมารดา ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อบต.ทุ่งฮั้ว นำรถมารับ เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1776 เพศชาย อายุ 22 ปี ภูมิลำเนา ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี อาชีพรับจ้าง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เดินทางมาทำงานที่จังหวัดลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 15 คน เข้าพักที่โรงแรมโรสอิน สุขสวัสดิ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ไปที่โรงงานปูนต์ซิเมนต์ลำปาง ก่อนเริ่มงานได้รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK และผลพบเชื้อ จึงตรวจแบบ RT-PCR ระหว่างรอผล ไปที่สถานพักคอยตำบลบ้านสา และผลการตรวจพบเชื้อ รถพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1777 เพศชาย อายุ 18 ปี ภูมิลำเนา ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี อาชีพรับจ้าง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เดินทางมาทำงานที่จังหวัดลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 15 คน เข้าพักที่โรงแรมโรสอิน สุขสวัสดิ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ไปที่โรงงานปูนต์ซิเมนต์ลำปาง ก่อนเริ่มงานได้รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK และผลพบเชื้อ จึงตรวจแบบ RT-PCR ระหว่างรอผล ไปที่สุถานพักคอย ตำบลบ้านสา และผลการตรวจพบเชื้อ รถพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1778 เพศชาย อายุ 18 ปี ภูมิลำเนา ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อาชีพรับจ้าง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เดินทางมาทำงานที่จังหวัดลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 15 คน เข้าพักที่โรงแรมโรสอิน สุขสวัสดิ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ไปที่โรงงานปูนต์ซิเมนต์ลำปาง ก่อนเริ่มงานได้รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK และผลพบเชื้อ จึงตรวจแบบ RT-PCR ระหว่างรอผล ไปที่สถานพักคอยตำบลบ้านสา และผลการตรวจพบเชื้อ รถพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาโรงพยาบาโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค