ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ รักษาหายเพิ่ม 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,7 78 ราย รักษาหายแล้ว 1,665 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 99 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1757 เพศชาย อายุ 24 ปี ภูมิลำเนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพพนักงานปั๊มน้ำมัน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1729) วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำปาง จากนั้นกลับที่พัก แยกกักตัว วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถโรงพยาบาลรับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคนโควิด19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1767 เพศหญิง อายุ 33 ปี ภูมิลำเนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพว่างงาน มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 (LP1757) วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับกรรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคชีนโควิด19)

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค